مالیت خانه خالی

مالیات قطعی ۴.۵ میلیارد تومانی برای خانه‌های خالی در اردبیل
1402-04-24
مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل خبرداد:

مالیات قطعی ۴.۵ میلیارد تومانی برای خانه‌های خالی در اردبیل

مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل گفت: برای خانه‌های خالی شناسایی شده در استان اردبیل ۴.۵ میلیارد تومان برگه مالیات قطعی صادر شده است.

برو بالا