مالک پناهی

مالک پناهی بخشدار مشگین شرقی شد
1402-07-10

مالک پناهی بخشدار مشگین شرقی شد

مالک پناهی سردی بعنوان سرپرست بخشداری مشگین شرقی منصوب شد.

برو بالا