قصاص

رهایی از چوبه دار پس از ۸ سال در اردبیل
1402-04-11

رهایی از چوبه دار پس از ۸ سال در اردبیل

مادر مقتول به احترام اعیاد قربان و غدیر از خون فرزند خود گذشت کرد.

اخذ رضایت ۶ پرونده قصاص از اول سال در اردبیل
1401-08-18

اخذ رضایت ۶ پرونده قصاص از اول سال در اردبیل

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: شعبات شورا با پرهیز از آمارگرایی به دنبال ایفای رسالت ذاتی و اصلی شوراهای حل اختلاف باشند.

بازگشت 2 محکوم به قصاص در اردبیل به زندگی
1401-04-06

بازگشت 2 محکوم به قصاص در اردبیل به زندگی

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با تلاش هسته جهادی بخشایش و گذشت اولیای دم 2 نفر محکوم به قصاص دوباره به زندگی برگشتند.

برو بالا