قدرت حاج نوری

کشتی اردبیل نیازمند همدلی است
1401-06-13
رئیس هیات کشتی استان اردبیل:

کشتی اردبیل نیازمند همدلی است

رئیس هیات کشتی استان اردبیل گفت: برای کمک به کشتی به هیات آمده‌ام و هیچ نفع مادی و معنوی نداشته و ندارم و هرآنچه درتوان دارم برای موفقیت کشتی انجام خواهم داد.

برو بالا