فیلم رشد اردبیل

آغاز اکران ۵۲ «فیلم رشد» در مدارس اردبیل
1402-01-28
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل خبرداد:

آغاز اکران ۵۲ «فیلم رشد» در مدارس اردبیل

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: همزمان با سراسر کشور اکران ۵۲ «فیلم رشد» را در مدارس استان اردبیل شاهد هستیم.

برو بالا