فهیمه کوه خضری

کوه خضری مدیر کل امور‌ مجلس دیوان محاسبات شد
1402-03-03
با حکم دستغیب؛

کوه خضری مدیر کل امور‌ مجلس دیوان محاسبات شد

با حکم رییس کل دیوان محاسبات کشور، فهیمه کوه خضری به عنوان مدیر کل امور مجلس دیوان محاسبات کشور منصوب شد.

برو بالا