فساد دولت روحانی

فساد دولت روحانی در تخصیص ارز و طلا به نورچشمی‌ها/ دولتمردان سابق کارنامه خود را بررسی کنند
1401-10-03
نیکزاد:

فساد دولت روحانی در تخصیص ارز و طلا به نورچشمی‌ها/ دولتمردان سابق کارنامه خود را بررسی کنند

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: برخی مقامات دولت سابق بهتر است به کارنامه خود نگاه کنند و ببینند که سیاستهای ارزی آنها چه عایداتی برای مردم داشته است.

برو بالا