فرهاد سبحانی

️مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل رفتنی شد
1401-12-10

️مدیرکل بنیاد مسکن اردبیل رفتنی شد

با حضور نیکزاد رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فرهاد سبحانی بعنوان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین معارفه می شود.

برو بالا