فرزند اردبیل

بانوی اردبیلی جوان شایسته کشور انتخاب شد
1402-03-21

بانوی اردبیلی جوان شایسته کشور انتخاب شد

جوان اردبیلی به عنوان جوان شایسته کشور در حوزه کارآفرینی و مسئولیت پذیری اجتماعی انتخاب شد.

عبدی معاون وزیر آموزش و پرورش شد
1400-11-23

عبدی معاون وزیر آموزش و پرورش شد

علیرضا عبدی اصالتاً اهل استان اردبیل به‌عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش‌ منصوب شد.

برو بالا