فاراب کوثر

آبرسانی به «فاراب کوثر» با ۷۳۶ ساکن روستا
1402-02-06
بعد از ۲۰ سال انجام شد؛

آبرسانی به «فاراب کوثر» با ۷۳۶ ساکن روستا

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی گفت: اهالی روستای ۷۳۶ نفری «فاراب» بعد از ۲۰ سال از نعمت آب شرب بهره‌مند شدند.

برو بالا