غلات اردبیل

میزان کشت قراردادی در استان اردبیل به ۵۲۰۰ هکتار رسید
1402-09-25
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل:

میزان کشت قراردادی در استان اردبیل به ۵۲۰۰ هکتار رسید

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: از ابتدای آذرماه کشت قراردادی بالغ بر ۵۲۰۰ هکتار از اراضی آبی ودیم این استان در سامانه به ثبت رسید.

برو بالا