علیرضا غریبی

ابراهیم علیپور به شورای شهر راه یافت
1402-01-24

ابراهیم علیپور به شورای شهر راه یافت

ابراهیم علیپور عضو علی البدل به جمع اعضای اصلی شورای شهر اردبیل راه یافت.

خداحافظی غریبی از شورای شهر اردبیل
1402-01-24

خداحافظی غریبی از شورای شهر اردبیل

علیرضا غریبی از عضویت در شورای شهر اردبیل استعفا داد و اعضای شورا با این استعفا موافقت کرد.

علیرضا غریبی مدیر دخانیات اردبیل شد
1402-01-20
طی حکمی؛

علیرضا غریبی مدیر دخانیات اردبیل شد

طی حکمی علیرضا غریبی عضو شورای شهر اردبیل، بعنوان مدیر دخانیات اردبیل منصوب شد.

برو بالا