علوم

رخدادی بی سابقه در کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور/ تعداد چکیده مقالات ارسال شده رکورد زد
1401-05-20
سرپرست اجرایی بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور:

رخدادی بی سابقه در کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور/ تعداد چکیده مقالات ارسال شده رکورد زد

سرپرست اجرایی بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور گفت: در پی استقبال بی سابقه دانشجویان از این کنگره، تعداد ۱۸۹۴ چکیده مقاله دریافت و بیشترین تعداد خلاصه مقالات دریافتی در طی چندین دوره اخیر کنگره، در این دوره ثبت شده است.

برو بالا