علل زلزله خوی

دلایل تکرار زلزله در خوی
1402-01-05

دلایل تکرار زلزله در خوی

حذف آب دریاچه ارومیه و کشیدن آب زیرزمینی دو فاکتوری است که در تحریک سنگ‌کره در منطقه پیرامونی دریاچه ارومیه از جمله مناطق خوی و سلماس موثر بودند.

برو بالا