عسگر گنجه

خبرنگار اردبیلی در نقش سردار ساسانی سریال سلمان فارسی
1402-02-17

خبرنگار اردبیلی در نقش سردار ساسانی سریال سلمان فارسی

عسگر گنجه خبرنگار سابق صداوسیمای مرکز اردبیل در سریال تاریخی سلمان فارسی ایفای نقش می کند.

برو بالا