عباس زاده مشکینی

عملکرد استانداران و فرمانداران بر اجرای قوانین اثر جدی دارد
1402-02-05
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی:

عملکرد استانداران و فرمانداران بر اجرای قوانین اثر جدی دارد

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد مسئولان اجرایی مانند استانداران، فرمانداران و غیره بر اجرای قوانین اثر جدی می گذارد.

برو بالا