طرح شهید سلیمانی

مراکز درمان و داروخانه ها تا ۱۲شب دایر می شوند
1400-11-16
استاندار اردبیل:

مراکز درمان و داروخانه ها تا ۱۲شب دایر می شوند

استاندار اردبیل گفت: به منظور خدمات دهی بیشتر به مبتلایان کرونا و مراجعات سرپایی به درمانگاه ها، فعالیت و خدمات رسانی مراکز درمانی و داروخانه ها تا ۱۲ شب ادامه خواهند داشت.

برو بالا