طباطبایی

امکانات شهرنشینی در شان مردم اردبیل نیست
1401-06-14
دادستان اردبیل:

امکانات شهرنشینی در شان مردم اردبیل نیست

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: علیرغم پرداخت هزینه شهرنشینی ، هیچ امکاناتی در محل وجود نداشته باشد، لایق مردم اردبیل نیست.

برو بالا