صلح

بازگشت 2 محکوم به قصاص در اردبیل به زندگی
1401-04-06

بازگشت 2 محکوم به قصاص در اردبیل به زندگی

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: با تلاش هسته جهادی بخشایش و گذشت اولیای دم 2 نفر محکوم به قصاص دوباره به زندگی برگشتند.

برو بالا