شکایت از خبرنگار

اقدام خوب فرماندار مشگین‌شهر
1402-03-26

اقدام خوب فرماندار مشگین‌شهر

فرماندار مشگین شهر گفت: با توجه به انعکاس شکایت مدیر شبکه بهداشت مشگین‌شهر از ۲ فعال مجازی، امروز از دکتر مهرتک خواستم شکایت خودشان را پس بگیرند.

برو بالا