شورای نگهبان

قوانین انتخاباتی کشور نیازمند اصلاحات جامع و جدی است
1400-11-23
سخنگوی شورای نگهبان:

قوانین انتخاباتی کشور نیازمند اصلاحات جامع و جدی است

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره برخی ایرادات قوانین انتخاباتی گفت: قوانین انتخاباتی کشور نیازمند اصلاحات جدی و جامعی است.

برو بالا