شهردار ایردموسی

شهردار ایردموسی سرعین برکنار شد
1402-02-17

شهردار ایردموسی سرعین برکنار شد

با تصمیم و رای قاطع اعضای شورای اسلامی شهر ایردموسی، ارجمند از شهرداری این شهر برکنار عزل و برکنار شد.

برو بالا