شناور شهید سلیمانی

شناور شهید سلیمانی رونمایی شد
1401-06-14

شناور شهید سلیمانی رونمایی شد

در مراسمی با حضور سرلشکر باقری، شناور گشتی ـ رزمی شهید سلیمانی، شناور تندرو کلاس موشک‌انداز شهید روحی و شناور تندرو موشک‌انداز شهید دارا، به تجهیزات سازمان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق شد.

برو بالا