شمشیربازی اردبیل

اعزام شمشیرباز اردبیلی به مسابقات جهانی
1402-01-16

اعزام شمشیرباز اردبیلی به مسابقات جهانی

«امیرحسین موشحی» اپه ایست اردبیلی به مسابقات جهانی جوانان بلغارستان اعزام می‌شود.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی بانوان اردبیل برگزار می‌شود
1401-07-29

مسابقات شمشیربازی قهرمانی بانوان اردبیل برگزار می‌شود

نایب رئیس هیات شمشیربازی استان اردبیل از برگزاری مسابقات شمشیربازی قهرمانی بانوان استان خبر داد.

برو بالا