شبکه ملی اطلاعات

روستاهای بالای ۲۰ خانوار کورائیم به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شود
1401-11-02
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاع استان اردبیل:

روستاهای بالای ۲۰ خانوار کورائیم به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شود

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاع استان اردبیل گفت: تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار بخش کورائیم تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.

برو بالا