سید ناصر حسینی

حسینی به شورای شهر اردبیل راه یافت
1402-02-28

حسینی به شورای شهر اردبیل راه یافت

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: با استعفای دکتر اسکندرپور از شورای اسلامی شهر اردبیل، مهندس سید ناصر حسینی به عنوان عضو جدید شورا معرفی می‌شود.

برو بالا