سیب زمینی اردبیل

لزوم سم‌پاشی مزارع اردبیل با قارچ‌کش‌ها
1402-04-14
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل عنوان کرد؛

لزوم سم‌پاشی مزارع اردبیل با قارچ‌کش‌ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: کشاورزان با توجه به شیوع بیماری سفیدک دروغی فوراً نسبت به سمپاشی مزارع خود با یکی از قارچکش‌ها اقدام کنند.

برو بالا