سکونتگاه غیررسمی اردبیل

ضرورت تفکیک بافت فرسوده شهری اردبیل از سکونتگاه‌های غیررسمی
1402-03-06
عضو شورای شهر اردبیل تاکید کرد:

ضرورت تفکیک بافت فرسوده شهری اردبیل از سکونتگاه‌های غیررسمی

عضو شورای شهر اردبیل بر ضرورت تفکیک بافت فرسوده شهر از سکونتگاه‌های غیررسمی تاکید کرد.

برو بالا