سمیرا نعمت زاده

بانوی اردبیلی جوان شایسته کشور انتخاب شد
1402-03-21

بانوی اردبیلی جوان شایسته کشور انتخاب شد

جوان اردبیلی به عنوان جوان شایسته کشور در حوزه کارآفرینی و مسئولیت پذیری اجتماعی انتخاب شد.

برو بالا