سفیر ایران

دولت مصمم به حفظ رونق گمرک بیله‌سوار است
1402-09-01
استاندار اردبیل:

دولت مصمم به حفظ رونق گمرک بیله‌سوار است

استاندار اردبیل گفت: رونق گمرک بیله‌سوار مورد تاکید دولت سیزدهم است و هیچ مانعی در این مسیر پذیرفتنی نیست.

برو بالا