سفیر ایران در آذربایجان

سرافرازی آذربایجان سرافرازی ایران است
1400-11-25
نماینده محترم ولی فقیه در استان اردبیل:

سرافرازی آذربایجان سرافرازی ایران است

نماینده محترم ولی فقیه در استان اردبیل گفت: سرافرازی آذربایجان سرافرازی ایران است و عزت آذربایجان عزت ایران است.

برو بالا