سفارت آذربایجان

سناریوهای احتمالی بعد از حمله فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان
1401-11-08
یادداشت؛

سناریوهای احتمالی بعد از حمله فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان

طاهر نجفی فعال سیاسی و رسانه‌ای طی یادداشتی به تحلیل ماجرای حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و روابط فی مابین ایران و آذربایجان بعد از این جریان پرداخته است.

برو بالا