سردار آزمون

سردار آزمون لقب “تعویض لوکس” گرفت
1402-01-26

سردار آزمون لقب “تعویض لوکس” گرفت

باشگاه بایر لورکوزن از عملکرد سردار آزمون مهاجم ایرانی خود در دیدارهای اخیر تمجید کرد.

برو بالا