سد خداآفرین

پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی شبکه آبیاری سد خداآفرین
1401-10-26
معاون طرح توسعه آب منطقه‌ای اردبیل خبرداد:

پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی شبکه آبیاری سد خداآفرین

معاون طرح توسعه آب منطقه‌ای استان اردبیل از پیشرفت۷۰ درصدی شبکه آبیاری سد خداآفرین خبر داد و گفت: تکمیل این شبکه نیازمند ۲۵ هزار میلیارد ریال اعتبار است.

برو بالا