سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

فعالسازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اردبیل
1401-06-11
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل خبرداد:

فعالسازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اردبیل

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از فعالیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اردبیل خبر داد.

برو بالا