ساماندهی مشاغل اردبیل

ساماندهی برخی مشاغل اردبیل جهت رفاه شهروندان
1402-03-20
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل خبرداد:

ساماندهی برخی مشاغل اردبیل جهت رفاه شهروندان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: جهت رفاه حال شهروندان و پاسخ به مطالباتشان سامان‌دهی برخی مشاغل در شهر اردبیل از سوی شهرداری جدی گرفته شده است.

برو بالا