ساخت مسکن

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال با شیوه سنتی امکان پذیر نیست
1400-11-17
بدری:

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال با شیوه سنتی امکان پذیر نیست

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به لزوم توجه به صنعتی سازی ساخت مسکن گفت:وعده دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با شیوه سنتی ساخت امکان پذیر نخواهد بود لذا باید در حوزه صنعتی سازی ساختمان گام بردارد.

برو بالا