زمین تعاونی

خرید و فروش قراردادهای تعاونی‌های مسکن ممنوع است
1401-12-07
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل:

خرید و فروش قراردادهای تعاونی‌های مسکن ممنوع است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: هرگونه خرید و فروش قراردادهای تعاونی های مسکن ممنوع است.

برو بالا