روستا اردبیل

اجرای طرح «دهیار بلد محلی» در ۷۵ نقطه گردشگری اردبیل
1403-01-05
مدیرکل امور روستایی اردبیل خبرداد:

اجرای طرح «دهیار بلد محلی» در ۷۵ نقطه گردشگری اردبیل

مدیرکل امورروستایی و شوراهای استانداری اردبیل گفت:در ۷۵ نقطه گردشگری، بوم گردی، کشاورزی و باغی در استان اردبیل «طرح دهیار بلد محلی» برای راهنمایی و مدیریت تورهای گردشگری اجرایی می شود.

برو بالا