رودخانه بالیخلو اردبیل

انتقال آب دریاچه شورابیل به رودخانه بالیخلو اردبیل مقدور نیست
1401-06-14
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل:

انتقال آب دریاچه شورابیل به رودخانه بالیخلو اردبیل مقدور نیست

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: با توجه به تداوم خشکسالی و افت تراز مخزن شورابیل، امکان انتقال و رهاسازی آب بیشتر از این مخزن برای رودخانه بالیخلو وجود ندارد.

برو بالا