روابط عمومی اردبیل

میلاد آتشگاهی پور عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های اردبیل شد
1402-02-31
با برگزاری انتخابات:

میلاد آتشگاهی پور عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های اردبیل شد

مسئول روابط عمومی دیوان محاسبات اردبیل با کسب اکثریت آرا، عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان شد.

شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان اردبیل انتخاب شدند
1402-02-30

شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان اردبیل انتخاب شدند

برگزاری شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان اردبیل، اعضای هیأت رئیسه این شورا از طریق انتخابات انتخاب شدند.

اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌ هیات‌های ورزشی استان اردبیل انتخاب شدند
1401-04-13

اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌ هیات‌های ورزشی استان اردبیل انتخاب شدند

با برگزاری انتخابات، اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌ هیات‌های ورزشی استان اردبیل انتخاب شدند.

برو بالا