رهایی از اعدام

رهایی از چوبه دار پس از ۸ سال در اردبیل
1402-04-11

رهایی از چوبه دار پس از ۸ سال در اردبیل

مادر مقتول به احترام اعیاد قربان و غدیر از خون فرزند خود گذشت کرد.

برو بالا