رنکینگ جهانی فدراسیون دارت

بانوی اردبیلی برای اولین بار در رنکینگ جهانی فدراسیون دارت ایستاد
1401-12-07

بانوی اردبیلی برای اولین بار در رنکینگ جهانی فدراسیون دارت ایستاد

در رنكینگ فدراسیون جهانی در سال ۲۰۲۲، «آرزو پهناور» بازیکن اردبیلی و حرفه ای دارت، در این رنکینگ قرار گرفت.

برو بالا