رمضان علی نژاد

سرپرست فرمانداری مشگین شهر منصوب شد
1402-01-27

سرپرست فرمانداری مشگین شهر منصوب شد

طی حکمی رمضان علی نژاد به سمت سرپرست فرمانداری مشگین شهر منصوب شد.

برو بالا