رضایت به اعدامی

رهایی 2 محکوم به قصاص نفس در اردبیل
1402-10-30
با رضایت اولیای‌دم صورت گرفت؛

رهایی 2 محکوم به قصاص نفس در اردبیل

2 محکوم به قصاص نفس در اردبیل با رضایت اولیای‌دم رهایی یافتند.

برو بالا