رضایت اعدام

اخذ رضایت ۶ پرونده قصاص از اول سال در اردبیل
1401-08-18

اخذ رضایت ۶ پرونده قصاص از اول سال در اردبیل

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: شعبات شورا با پرهیز از آمارگرایی به دنبال ایفای رسالت ذاتی و اصلی شوراهای حل اختلاف باشند.

برو بالا