راه آهن

تکمیل راه آهن اردبیل نیازمند  هزار میلیارد ریال اعتبار است
1401-09-23
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل:

تکمیل راه آهن اردبیل نیازمند هزار میلیارد ریال اعتبار است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: تکمیل راه آهن میانه اردبیل نیازمند سه هزار میلیارد ریال اعتبار است.

برو بالا