رئیس کل دیوان محاسبات

اولویت دیوان محاسبات بر انضباط و شفافیت مالی معطوف است
1402-03-03
رئیس کل دیوان محاسبات کشور:

اولویت دیوان محاسبات بر انضباط و شفافیت مالی معطوف است

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: اولویت دیوان محاسبات بر انضباط و شفافیت مالی معطوف است و در صورت رصد حساب‌هایی خارج از حساب واحد خزانه، حتما با آن برخوردی قاطعانه خواهیم داشت.

برو بالا