دولت

جزئیات درآمدهای دولت در 5 ماه اول امسال / درآمد مالیاتی 73 درصد رشد کرد
1401-06-14

جزئیات درآمدهای دولت در 5 ماه اول امسال / درآمد مالیاتی 73 درصد رشد کرد

براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در 5 ماه اول امسال کل درآمدهای دولت 56.5 درصد، درآمدهای مالیاتی 73 درصد و وصول درآمدهای نفتی 700 درصد رشد داشته است.

برو بالا