دندانپزشکی اردبیل

پلمب مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در اردبیل
1402-03-21

پلمب مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در اردبیل

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: یک مرکز غیرمجاز دندانپزشکی در اردبیل پلمب شد.

برو بالا